ตำแหน่งงานว่าง สถานประกอบการสมาชิก

 งานว่าง 340 ตำแหน่ง    จำนวน 8433 อัตรา  งานทั้งหมด
ตำแหน่งงาน อัตรา เงินเดือน บริษัท จังหวัด วันที่ประกาศ
  พนักงานประจำร้านกาแฟอเมซอน (สาขา รามคำแหง24) 10 9,424 บริษัท เอ็ม.บี.ซี.แลนด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-07-20
  ฝ่ายขาย 4 15000 บริษัท อรุณเวชกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-07-19
  ช่างเชื่อม (กทม) 2 ตามตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-07-11
  ช่างเขียนแบบ (กทม) 2 ตามตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-07-11
  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อม (กทม) 10 ตามตกลง บริษัท เมโทร เอช แอนด์ เรส จำกัด กรุงเทพมหานคร 2016-06-29

ตำแหน่งงานว่าง สถานประกอบการทั่วไป

 งานว่าง 2127 ตำแหน่ง    จำนวน 23212 อัตรา  งานทั้งหมด
ตำแหน่งงาน อัตรา เงินเดือน บริษัท จังหวัด วันที่ประกาศ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 9670 + ot วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ชลบุรี 2016-06-03 09:34:14
  ช่างเชื่อมและประสาน 5 12000-15000 บริษัทฐาปนินทร์ จำกัด สมุทรปราการ 2016-01-21 10:07:31
  พนักงานฝ่ายผลิต 25 10000-15000 บริษัทกันยงอิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ 2016-01-21 09:53:06
  ช่างกลโรงงาน 3 ตามตกลง บริษัทหลินอินดัสทรี้ สมุทรปราการ 2016-01-21 09:48:54
  ช่างเชื่อม 0 - บริษัท พรีเมียร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สงขลา 2015-11-20 16:18:52
www.v-cop.net All Rights Reserved.
เบอร์โทรศัพท์ 02-509-4913 , 02-510-7755 ต่อ 9915 โทรสาร 02-509-4914
ผู้ประสานงานส่วนกลาง เบอร์โทรศัพท์ 02-935-2804 - 06 โทรสาร 02-935-2807